Сынып құрылымы

Талап білдірген оқушылар ұсынылған бағдарламалар мен оқушылардың қажеттіліктері мен мүмкіндіктерінің сәйкес болуын нақтылайтын айқын талаптар негізінде қабылданады.

Оқушылардың қабылдау жастары 31 тамыз күнгі жастарына қарай негізге алынады. Мектеп әкімшілігі оқушыны бір сынып жоғары не төмен орналастыру құқығына ие. Мысалы, 3-ші сынып оқушысын оның алдыңғы білім алу жағдауына қарай 2-ші немесе 4-ші сыныпқа анықтауы мүмкін.

Төмендегі таблица тиісті сыныпқа қабылдау жастарын айқындайды.

Жас

Сынып

Кембридж оқу бағдарламасы сатысы

5-6

Сынып 0

Cambridge Primary

6-7

Сынып 1

7-8

Сынып 2

8-9

Сынып 3

9-10

Сынып 4

10-11

Сынып 5

11-12

Сынып 6

Cambridge Lower Secondary

12-13

Сынып 7

13-14

Сынып 8

14-15

Сынып 9

Cambridge Upper Secondary

15-16

Сынып 10

16-17

Сынып 11

Cambridge Advanced

17-18

Сынып 12