Сынып құрылымы

Талап білдірген оқушылар ұсынылған бағдарламалар мен оқушылардың қажеттіліктері мен мүмкіндіктерінің сәйкес болуын нақтылайтын айқын талаптар негізінде қабылданады.

Оқушылардың қабылдау жастары 31 тамыз күнгі жастарына қарай негізге алынады. Мектеп әкімшілігі оқушыны бір сынып жоғары не төмен орналастыру құқығына ие. Мысалы, 3-ші сынып оқушысын оның алдыңғы білім алу жағдауына қарай 2-ші немесе 4-ші сыныпқа анықтауы мүмкін.

Төмендегі таблица тиісті сыныпқа қабылдау жастарын айқындайды.

Кембридж оқу бағдарламасы сатысы

Бастауыш саты

(Cambridge Primary)

Төменгі ортаңғы саты

(Cambridge Lower Secondary)

Жоғары орта саты

(Cambridge Upper Secondary)

Жоғары саты

(Cambridge Advanced)

Сынып

0-сынып

1-сынып

2-сынып

3-сынып

4-сынып

5-сынып

6-сынып

7-сынып

8-сынып

9-сынып

10-сынып

11-сынып

12-сынып

Жас

5-6

6-7

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

12-13

13-14

14-15

15-16

16-17

17-18