Күн тәртібі

Уақыты

Жоғары сыныптар (6-11 сыныптар)

08.40-09.20

1-сабақ

09.20-09.35

Үзіліс

09.35-10.15

2-сабақ

10.15-10.30

Таңғы ас

10.30-11.10

3-сабақ

11.10-11.20

Үзіліс

11.20-12.00

4-сабақ

12.00-12.10

Үзіліс

12.10-12.50

5-сабақ

12.50-13.40

Түскі ас

13.40-14.20

6-сабақ

14.20-14.35

Үзіліс

14.35-15.15

7-сабақ / үйірмелер / өзіндік дайындық

15.15-15.30

Үзіліс

15.30-16.10

8-сабақ / үйірмелер / өзіндік дайындық

16.10

Күн соңы