Күн тәртібі

Уақыты

6-11 сыныптар

Уақыты

6-11 сыныптар

08.15-08.30

Келу уақыты

12.40-13.30

Түскі ас

08.30-09.10

1-сабақ

13.30-14.10

6-сабақ

09.10-09.25

Үзіліс

14.10-14.20

Үзіліс

09.25-10.05

2-сабақ

14.20-15.00

7-сабақ

10.05-10.20

Таңғы ас

15.00-15.10

Үзіліс

10.20-11.00

3-сабақ

15.10-15.50

8-сабақ

11.00-11.10

Үзіліс

15.50-16.00

Үзіліс

11.10-11.50

4-сабақ

16.00-16.40

Үйірмелер/өзіндік дайындық

11.50-12.00

Үзіліс

16.40

Күн соңы

12.00-12.40

5-сабақ