Тәрбие жұмысы

Бастауыш мектепте оқушыларымызға қамқор орта қалыптастырып отыра, оқушы мен ата-анасының бірге оқып үйренуіне жағдай жасауға тырысамыз. Оқушыларымыздың алдындағы мүмкін болған барлық кедергілерді жоюға атсалысып, оларды қазіргі заманғы білім алуына мен қабілеттерін қалыптастыра алуына себепкер болуды жөн көреміз.

Бастауыш мектептегі тәрбие жүйесі аясында мектептегі тәртіпті ынталандыру жүйесі арқылы қадағалап, реттеп отырамыз. Бұл жүйеде оқушылар жасаған жағымды әрекеттері үшін тиісті ұпай жинайды. Сонымен қатар, мұғалімдеріміз тәрбие сағаттары кезінде тәрбие бағдарламасының мазмұнына сай сабақтар өткізеді.

Тәрбие бағдарламамыз төмендегі мақсаттарды іске асыруды көздейді:

  • Оқушылардың өзін және басқаларын жақсы түсінуі
  • Қарым-қатынас құру мен жалғасыру үшін қажетті қабілеттерді меңгеру
  • Өзін-өзі дұрыс бағалауды үйрету
  • Өмірдегі тиісті құндылықтар мен моральдық кодексті қалыптастыру
  • Шешім қабылдау мен сенімді болуға қажетті қабілеттерді меңгеру
  • Салауатты өмір салтын ұстануды үйрену