Қазақстан мектептеріндегі математика пәнінен төмен көрсеткіштерге әсер ететін факторлар

Қазақстан мектептеріндегі математика пәнінен төмен көрсеткіштерге әсер ететін факторлар

 

Абстракт

Қазақстанның жалпы білім беретін мектептерінде математика пәнінен төмен көрсеткіштер жиі кездеседі. Бұл мақалада оқушылардың математикадан төмен нәтижелер көрсетуіне әсер ететін негізгі факторлар талқыланады. Негізгі назар оқыту әдістерінің ескіргендігі, мұғалімдердің біліктілігі, оқу материалдарының жеткіліксіздігі, сыныптың үлкендігі және әлеуметтік-экономикалық факторларға аударылады.

 

Кіріспе

Қазақстанның жалпы білім беретін мектептерінде математика пәнінен төмен көрсеткіштер жиі кездеседі. Бұл мәселенің себептерін талдау және шешу жолдарын қарастыру маңызды.

 

Оқыту әдістерінің ескіргендігі

Көптеген мектептерде әлі де болса дәстүрлі оқыту әдістері қолданылады. Бұл оқушылардың пәнге деген қызығушылығын төмендетіп, олардың нәтижелеріне кері әсер етеді. Заманауи оқыту әдістері мен технологияларды енгізу маңызды.

 

Мұғалімдердің біліктілігі

Мұғалімдердің кәсіби біліктілігінің жеткіліксіздігі оқушылардың математикадан нашар нәтиже көрсетуіне әкеледі. Мұғалімдерге арналған семинарлар мен курстарды ұйымдастыру арқылы бұл мәселені шешуге болады.

 

Оқу материалдарының жеткіліксіздігі

Заманауи оқу құралдары мен ресурстардың жетіспеушілігі де маңызды факторлардың бірі болып табылады. Мектептерді жаңа оқу құралдарымен қамтамасыз ету қажет.

 

Сыныптың үлкендігі

Үлкен сыныптарда мұғалім әр оқушымен жеке жұмыс істеуге уақыт таппайды. Бұл оқушылардың пәнді түсінуіне кедергі келтіреді. Сыныптарды шағын топтарға бөліп оқыту тиімдірек болады.

 

Әлеуметтік және экономикалық факторлар

Оқушылардың отбасыларының экономикалық жағдайы мен әлеуметтік мәртебесі де маңызды рөл атқарады. Кейбір оқушыларға қажетті оқу құралдарын сатып алу қиынға соғады, бұл олардың үлгеріміне әсер етеді.

 

Қорытынды

Математика пәнінен оқушылардың төмен көрсеткіштер көрсетуіне әсер ететін факторлар көп. Бұл мәселелерді шешу үшін кешенді шаралар қабылдау қажет. Оқыту әдістерін жаңғырту, мұғалімдердің біліктілігін арттыру, оқу материалдарын жақсарту және әлеуметтік-экономикалық жағдайды ескеру арқылы оқушылардың математикадан үлгерімін арттыруға болады.

 

Библиография

1. Darling-Hammond, L. (2000). Teacher Quality and Student Achievement: A Review of State Policy Evidence. Education Policy Analysis Archives, 8(1).

2. Fullan, M. (2001). The New Meaning of Educational Change. Teachers College Press.

3. Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1999). Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning. Allyn & Bacon.